การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ
(MS-XLS)


สำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน กลุ่ม 2

สอบภายในวัน อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 ก่อน 16.00 น. นะครับ