การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน
(3204-2302)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารในสำนักงาน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ การสื่อสารในสำนักงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
LAN องค์ประกอบและการทำงานของระบบ LAN Topology การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย LAN เช่น การรับ-
ส่ง แฟ้มข้อมูล การสนทนาผ่านเครือข่าย การใช้คอมพิวเตอร์ในการรับ
ส่ง FAX ด้วยโปรแกรมรับ ส่ง FAX การจัดการเครือข่ายเบื้องต้นผ่านระบบปฏิบัติการ
Windows , Linux หรืออื่น ๆ