การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
(3204-2305 )

การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
นศ.สามารถเข้าสอบปลายภาควิชาการใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่26 กันยายน 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2554