# #

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 29/12/2565 ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ<<รายละเอียด>>

วันที่ 01/12/2565 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2566<<รายละเอียด>>

วันที่ 10/03/2565 เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 08/02/2565 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET

วันที่ 01/11/2564 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565<<รายละเอียด>>

วันที่ 18/01/2564 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 <<ประกาศวิทยาลัย>> <<ปฏิทินรับนักเรียน>>

วันที่ 12/01/2564 แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน <<รายละเอียด>>

วันที่ 24/11/2563 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2564 <<รายละเอียด>>

วันที่ 17/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาฯ<<รายละเอียด>>

วันที่ 09/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

วันที่ 17/03/2566 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

วันที่ 16/03/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

วันที่ 08/03/2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

วันที่ 29/12/2565 ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 08/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 06/12/2565 กำหนดวันสอบการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วันที่ 01/12/2565ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่งคราว

วันที่ 29/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 24/11/2565 ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 22/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 10/11/2565 ปประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 09/10/2565 ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 28/10/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 27/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 17/10/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 17/10/2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่21/07/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 17/06/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 17/06/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 07/06/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

<วันที่ 01/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบศัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 31/05/2565 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์

วันที่ 22/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักเรียน)

วันที่ 21/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 19/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 16/03/2565 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 14/03/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 02/03/2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 01/02/2565 ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 01/02/2565 ประกาศรับรายชื่อบุคคลมีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 01/02/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์

วันที่ 01/02/2565 หลังคาคลุมอเนกประสงค์

วันที่ 31/01/2565 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครูภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงานและเครื่องจักรซีเอ็นซี เพื่อนักศึกษาพิการทางการได้ยิน

วันที่ 31/01/2565 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงานและเครื่องจักรซีเอ็นซี เพื่อนักศึกษาพิการทางการได้ยิน

วันที่ 21/01/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่19/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 18/01/2564 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 30/12/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 25/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 23/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 22/11/2564 ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อ <<รายละเอียด>>

วันที่ 15/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 12/11/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 01/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 25/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 20/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 12/10/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 01/02/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564<<รายละเอียด>>