หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11/04/2018 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 05/04/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
<<ระดับ ปวช.>> <<ระดับ ปวส.>>

วันที่ 03/04/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 30/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป(ครู)<<ความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนที่1>> <<ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ส่วนที่2>>

วันที่ 27/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 12/03/2018 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 26/02/2018 ประกาศผลการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-net)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ3 (ปวช.3) <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 26/02/2018 ประกาศผลการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-net)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง2 (ปวส.2) <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 13/02/2018 ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบทวิภาคี ภาคสบทบ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 15/12/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 13/12/2017 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 13/12/2017 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษา (โดยวิธีการจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2561)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 04/12/2017 สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2561<<คลิกอ่านรายละเอียด>>รายงานการเผยแพร่งบทดลอง

15/03/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

14/02/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

11/01/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

08/12/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

10/11/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>><<คลิกอ่านรายละเอียด>><<คลิกอ่านรายละเอียด>>

09/10/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

08/09/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>


           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning