What We Do

อาชีวะโอบอุ้มเด็กพิการกิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา
09/12/2564 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
01/11/2564 ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
26/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
23/03/2564 กำหนดการดำเนินการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
16/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควต้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
21/01/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
18/01/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30/12/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
24/12/2564 ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
09/12/2564 ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
25/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
23/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
22/11/2564 ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อ
15/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12/11/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

VDO PRESENT
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล